Atuty przedszkola:

 

Domowa kuchnia, menu tworzone zgodnie z restrykcyjnymi wymogami „ Akademii Zdrowego Przedszkolaka” oraz projektu „Zdrowy przedszkolak”


Atrakcyjny teren wokół przedszkola


Własny plac komunikacyjny dla dzieci


Dogodny czas pracy przedszkola (czynne w godz. 6.00 – 17.00)
 

Wysoki poziom kwalifikacji nauczycieli

 

 Identyfikacja nauczycieli z celami przedszkola,
 

Ciągłe doskonalenie kadry pedagogicznej (warsztaty, kursy, konferencje),
 

Bogata oferta zajęć dodatkowych (bezpłatne: j.angielski, rytmika, zajęcia logopedyczne, warsztaty plastyczne, dodatkowo płatne : gimnastyka korekcyjna, szachy, zespół taneczny),
 

Prowadzenie zajęć metodami aktywnymi (Metoda Dobrego Startu, Pedagogika Zabawy – Klanza, Spójrz inaczej, Metody ruchu rozwijającego W. Sherborne i inne)
 

Dobra współpraca ze środowiskiem kulturalnym i społecznym,
 

Folder informacyjny dla rodziców,
 

Dni otwarte dla rodziców zainteresowanych ofertą przedszkola,
 

Własna, systematycznie uaktualniana strona internetowa oraz fanpage
 

Prowadzenie kroniki przedszkolnej,
 

Obecność w lokalnych mediach: prasie i telewizji oraz portalach internetowych
 

Udział w akcjach charytatywnych i ekologicznych,
 

Udział w konkursach, przeglądach i imprezach międzyprzedszkolnych na terenie Kalisza,
 

Organizacja spotkań i uroczystości rodzinnych tworzących klimat przedszkola, a także zajęć otwartych z aktywnym uczestniczeniem rodzica
 

Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,
 

Organizacja imprez przedszkolnych w atrakcyjnych dla dzieci ośrodkach;


Szczególne osiągnięcia :

Nagrody i wyróżnienia za udział w Festiwalu Piosenki Przedszkolnej , w konkursie Piosenki Świątecznej, w konkursach plastycznych , w Igrzyskach Olimpijskich Przedszkolaków, w konkursach recytatorskich, w Festiwalu Tańca i Piosenki Ludowej „Pyza”, w Kaliskich Spotkaniach Teatralnych Przedszkolaków, w konkursach ekologicznych.

 

Więcej o przedszkolu przeczytasz na naszym fan page na Facebook'u

Przedszkole dysponuje fantazyjnie zaaranżowaną, kolorową i przyjazną przestrzenią zabaw dla dzieci, pełną inspiracji, mądrych i bezpiecznych zabawek, nowoczesnym wyposażeniem oraz różnorodnymi pomocami dydaktycznymi. Oferta nasza skierowana jest więc do rodziców, którzy świadomie i efektywnie pragną kierować edukacją swojego dziecka, dając mu jednocześnie dni pełne nowych doświadczeń i radości.

krótki film o naszym przedszkolu

™Created by H. Sowińska

np-zielone-laki.pl

Nasze przedszkole to:

Kilka słów o nas...

 

Przedszkole nasze posiada wieloletnią tradycję.
Wychowujemy najmłodsze pokolenia od ponad 30 lat.
Dzieci spędzają czas w przestronnych, jasnych salach, zapewniających bezpieczeństwo i higienę pracy.
Ogród przedszkolny , wyposażony w ekologiczny sprzęt do zabaw pozwala na bezpieczne spędzenie czasu na świeżym powietrzu.
Od dnia 1 września 2012 r. przedszkole funkcjonuje jako przedszkole niepubliczne. Opłata za przedszkole jest identyczna jak opłata zryczałtowana w przedszkolach publicznych ( zgodnie z Uchwałą Nr IX/109/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 26 maja 2011 roku )

O nas